CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kaikki EY-alueelle saapuvat Viper-puhdistuskoneet on testattu ja niille on hankittu CE-hyväksyntä. Hyväksynnän antaja on SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH.
CE-ilmoitus on julkaistu pikaoppaassamme, jonka voi ladata kullekin tuotteelle.

 

Lisäksi jokaisessa koneessa on tyyppikilpi, jossa ilmoitetaan sarjanumero ja valmistusvuosi sekä CE-merkki, paino, teho, malli, virrankulutus, käyttöjännite ja vaadittu vaihtovirran taajuus.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kuvaus
Jokaisella jossakin EY-jäsenvaltiossa käytetyllä laitteella on oltava CE-ilmoitus, tuotiinpa se EY:hyn tai valmistettiinpa se EY:ssä. Ilmoituksen tekee se taho, joka tuo laitteen markkinoille.

Vastuuhenkiön tulee allekirjoittaa ilmoitus saapumispaikassa EY-alueelle.

Siinä ilmoitetaan, että laite täyttää ilmoituksessa lueteltujen direktiivien vaatimukset ja täyttää ilmoituksessa luetellut normit.

CE-ilmoituksen päätarkoitus on siirtää juridinen vastuu vaatimustenmukaisuudesta sille taholle, jolla vastuun pitäisi olla (ja joka asuu Euroopan alueella). 

Vastuunalaisuus
Jos laitteessa on CE-merkintä, mutta CE-ilmoitusta ei ole saatavilla, valmistajaan tai maahantuojaan kohdistuu ankarampi rangaistus samoin kuin jos ilmoitus tehdään, vaikka laite ei täyttäisi teknisiä vaatimuksia. Siksi ilmoitus on ehdottoman välttämätön. Sen ei tarvitse olla saatavilla heti, mutta se pitää tuottaa kohtuullisen ajan kuluessa. 

Ilmoituksesta on kaksi versiota. Yhdessä ilmoitetaan harmonisoitujen standardien mukaisuus (10.1) ja toinen liitetään tekniseen rakennekuvaukseen (10.2).

Ilmoituksen ei tarvitse perustua vaatimustenmukaisuustestausraportteihin, vaan se voi perustua muuhun vaatimustenmukaisuustietoon. Testaaminen ja raporttien tuottaminen on tietenkin luotettavin tapa tuottaa nämä tiedot.